توسط: ، در تاریخ: شنبه 27 خرداد 1391، آخرین ویرایش: 12/4/1391، بازدیدها: 2747 بازدید
6blqf4orab|2030F9A603C2|varasazc_ecb_e4|tb_pages|text|0xfcff7510000000007f00000001002000

ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش موضوع مهمی است که در طراحی و اجرای ساختمان‌ها باید در نظر گرفته شود. آتش‌سوزی می تواند باعث خسارات جانی و مالی شدید و حتی ریزش کامل ساختمان شود.

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران شاسا، در سال‌های اخیر مصالح پلیمری زیادی وارد صنعت ساختمان شده که بسیاری از آنها قابلیت اشتعال بالایی دارند و کاربرد آنها در ساختمان می تواند خطرناک باشد. بنابراین رفتار این مواد در برابر آتش باید به وسیله آزمایش‌های آتش تعیین و طبقه‌بندی شود. همچنین لازم است تا با وضع مقررات ساختمانی مناسب، از کاربرد مصالح خطرناک در ساختمان و یا در فضاهایی که به ایمنی بیشتری نیاز است (مانند فضاهای تجمعی و راه پله‌ها) جلوگیری شود.

 

در استاندارد 8299 ایران، روش ملی طبقه بندی برای خطر مصالح در برابر آتش ارائه شده است. اما این روش به چند دستگاه آزمون (از جمله دستگاه SBI) نیاز دارد که هنوز در کشور راه اندازی نشده است (این دستگاه در آزمایشگاه آتش مرکز در حال نصب و راه اندازی می باشد). با توجه به نیاز فوری جامعه به یک روش مناسب طبقه‌بندی، با تحقیقات گسترده و آزمایش تعداد زیادی نمونه‌های مصالح موجود در کشور، روش طبقه‌بندی موقت خطر مصالح در برابر آتش (بدون نیاز به دستگاه SBI) در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه شده است. این طبقه‌بندی به شرح زیر است:

 

طبقه 1- مواد غیر قابل سوختن طبق استاندارد ایران 2-7271.

 

طبقه 2- موادی که در آزمون گرماسنج مخروطی، تحت تابش kW/cm2 50 در مدت 15 دقیقه، یکی از دو شرط زیر برای آنها برآورده شود: الف- حداکثر THR (کل رهایش گرما) و PRHR (حداکثر شدت رهایش گرما) برای آنها به ترتیب J/m2 50 و kW/cm2 150 باشد، یا ب- THR آنها حداکثر MJ/m2 80 و پارامتر x آنها حداکثر 1/0 باشد.

 

طبقه 3- موادی که برای آنها در آزمون گرماسنج مخروطی تحت تابش kW/m2 50 در مدت 15 دقیقه، THR حداکثر MJ/m2 100 و PRHR کمتر از kW/m2 250 باشد.

 

طبقه 4- موادی که برای آنها در آزمون گرماسنج مخروطی تحت تابش kW/m2 50 در مدت 15 دقیقه، THR بیش از MJ/m2 100 و PRHR برابر یا بیش از kW/m2 250 باشد.

 

این طبقه‌بندی با روش های مختلف علمی و نرم‌افزاری مقایسه شده و نتایج خوبی به دست داده است، بنابراین تا هنگام راه‌اندازی کامل دستگاه‌های تکمیلی و قابل اجرا شدن روش کامل طبقه‌بندی طبق استاندارد 8299، می‌تواند به نحو مؤثر در مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط، برای کنترل کیفی مواد از نظر ایمنی در برابر آتش استفاده شود.

 

به گزارش شاسا تولیدکنندگان، مهندسین مشاور، مهندسین ناظر و سایر دست‌اندرکاران می‌توانند برای آزمون و اطلاع از رفتار مصالح مورد نظر در برابر آتش و تعیین محدودیت‌های کاربردی آنها، درخواست خود را به بخش آتش مرکز تحقیقات ساختمان ارسال نمایند. همچنین این آزمون ها و روش طبقه‌بندی می تواند برای ارزیابی مصالح مورد استفاده در ترمینال‌ها، وسایل حمل و نقل و مترو از نظر ایمنی در برابر آتش استفاده شود.

گالری تصاویر پروژه ها

Picture-Store-PaybarPicture-Lab-TestaPicture-Complex-AftabesharghPicture-Complex-Production-paknanPicture-Station-MotahariPicture-SilooPicture-Commercial-sharestan